שירותים


הנדסה

תכנון קונסטרוקציה

יועץ תנועה

המשרד נותן שירותי תכנון תנועה תחבורה חניה וכבישים עבור גופים ציבוריים ופרטיים. תכניות תנועה וגיאומטריה , נספחי תנועה לתב'ע , נספחי תנועה להיתר, הסדרי תנועה סופיים והסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע, יועץ תנועה

יועץ אינסטלציה

הדמיות ממוחשבות

יועץ נגישות

יועץ פיתוח

יועץ בטיחות אש

הסדרת נחלות

פיצול נחלה

היתר בניה

אדריכלות

תכנון תב"ע

עיצוב פנים