פרטיות


מדיניות פרטיות:

  1. כדי לרכוש מוצר או תכנית באתר ויצמן אדריכלות והנדסה יש להזין תעודת זהות וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  2. מידע הנ"ל נועד לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ויצמן אדריכלות והנדסה. ויצמן אדריכלות והנדסה מכבדת את פרטיותכם ונוקטת באמצעים מקובלים בכדי שלא ייעשה כל שימוש לרעה במידע המועבר לבית ויצמן אדריכלות והנדסה.
  3. מעבר לשימוש הנ"ל, ויצמן אדריכלות והנדסה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ויצמן אדריכלות והנדסה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  4. ויצמן אדריכלות והנדסה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ויצמן אדריכלות והנדסה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  5. ויצמן אדריכלות והנדסה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
  6. ויצמן אדריכלות והנדסה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט אשר הדפדפן שיוצר לפי פקודה ממחשבי ויצמן אדריכלות והנדסה, חלקן יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. נתונים אלה משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר או רוכש מוצר באתר. ויצמן אדריכלות והנדסה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ויצמן אדריכלות והנדסה יוכלו לפענח את המידע האגור בהם.

עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.