תנאי שימוש


תקנון ותנאי שימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר https://www.waissman.co.il/  (להלן "ויצמן אדריכלות והנדסה"). השימוש באתר ויצמן אדריכלות והנדסה כפוף לתקנון זה. קרא אותו בקפידה, שכן השימוש באתר ויצמן אדריכלות והנדסה מעיד על הסכמתך לתנאיו. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.

עצם ביקורך ושימושך באתר ויצמן אדריכלות והנדסה, או עצם ביצוע הזמנה דרך אתרויצמן אדריכלות והנדסה, מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

ויצמן אדריכלות והנדסה פועלת כמשווקת מוצרי אבן ויצרנית מוצרי אבן (להלן: "המוצרים"). המוצרים המוצגים באתר, נמסרו לויצמן אדריכלות והנדסה מאת אדריכלים, מעצבים ומתכננים שהצהירו על עצמם כי הם מקצועיים ומוסמכים (להלן: "המתכננים"), או מאת סטודנטים במקצועות הנ"ל. בכפוף לאמור בהסכם זה לגבי החזר כספי, בכל מקרה של ביטול עסקת רכישת התכניות מכל סיבה שהיא וזאת לאחר משלוח המידע האלקטרוני ויצמן אדריכלות והנדסה אינה משיבה כספים ששולמו וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ויצמן אדריכלות והנדסה

רכישה ותשלום:

התשלום בגין רכישת המוצרים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הסכמת הלקוח לביצוע העסקה.

לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. במידה ולא התקבל כל אישור אנא שלחו דוא"ל לויצמן אדריכלות והנדסה בכפתור צור קשר על מנת לוודא שההזמנה נקלטה.

רכישת מוצרים באתר מתבצעת ישירות מול ויצמן אדריכלות והנדסה. אתר ויצמן אדריכלות והנדסה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. חברת ויצמן אדריכלות והנדסה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

היעדר אחריות:

לויצמן אדריכלות והנדסה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון. כל שינוי יפורסם באתר.

בעצם קיומן של המוצרים המופיעים באתר אין כדי להעיד על זמינותן. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי ויצמן אדריכלות והנדסה יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

ויצמן אדריכלות והנדסה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בו.

אספקה ומשלוחים:

יש למלא סעיף זה- ימולא בהקדם

זכויות יוצרים:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ויצמן אדריכלות והנדסה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הם של ויצמן אדריכלות והנדסה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ויצמן אדריכלות והנדסה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ויצמן אדריכלות והנדסה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ויצמן אדריכלות והנדסה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

סמכות שיפוט:

על השימוש באתר ויצמן אדריכלות והנדסה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מכל פעולה אחרת באתר ויצמן אדריכלות והנדסה תהיה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בישראל.